Copyright 2024 - Custom text here
  • .

  • 2

    .

  • 3

    .

  • 4

    .

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวณัฐนันท์ สิทธิธรรมพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง