Copyright 2024 - Custom text here
  • .

  • 2

    .

  • 3

    .

  • 4

    .

วันที่ 12 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขง ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช
 
กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน และกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามเส้นทางต่างๆ โดยเส้นทางที่ 1 จุดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช สิ้นสุด ณ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) และเส้นทางที่ 2 จุดเริ่มตัน ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช สุดถนนสวรรค์ชายโขง สิ้นสุด ณ ศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร