Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

 

ที่ตั้ง : 29/3 ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000

โทรศัพท์ : 042-515888

โทรสาร : 042-516117

Facebook : www.facebook.com/interpattanasat.inter

Page : www.facebook.com//INTERPATTANASAT

     

ข่าวการศึกษา