Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

ลำดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้ง

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอนตี้ ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง 2/7 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนคนรพนม 
2 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน การศึกษา 303 หมู่ 14 ถนนชยางกูร ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประภาวรรณ (1994) ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง 39/12 ซอยร่วมพัฒนา ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
4 ร้านพีเอสซัพพลายแอนเซอร์วิส ติดตั้ง ซ่อม 17/1 หมู่17 บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประภาพร ให้บริการก่อสร้าง 29/2 ซอยร่วมมิตร ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
6 บริษัท นครพนมศิลา จำกัด จำหน่ายหิน 29/3 ซอยร่วมมิตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
7 บริษัท วี เอส เคร็อคครัชชิ่ง จำกัด จำหน่ายและผลิตหิน 29/3 ซอยร่วมมิตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
8 บริษัท 23 มีนา จำกัด ห้างสรรพสินค้า 371/5 ถนนอพิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร์ทอง จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค  371/5 ถนนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรพัฒนาพาณิชย์และก่อสร้าง ตัวแทนจำหน่าย 465 หมู่ 11 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ ส่วนราชการ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
12 บริษัท เนชั่นไวด์ เอ็ดดูเคชั่น การศึกษา 29/3 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
13  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพนมทวียนต์ รถจักรยานยนต์  129/33 ถนนบำรุงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
14 บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด รถจักรยานยนต์ 216/18 ถนนนิตโย ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยงค์นครพนม รับเหมาก่อสร้าง 481/1-3 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
16  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลเวศฆ์ (2012) คอนสตรัคชั่น ต่อดูดฝุ่น  193 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสง่าอุตสาหกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด 264 หมู่ 7 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
18 บริษัท เนชั่นไวด์ ดีวิลอปเมนท์ จำกัด ธุรกิจการค้า 6 ช.โชคชัย 4 ซอย 56 แยก 15 ถนนโชคชัย4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
19

สถานีวิทยุวิสาหกิจชุมชน 92.0

สถานีวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
20

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สต. นครพนม

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 39/12 ซอยร่วมพัฒนา ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
21

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
22

เทศบาลตำบลหนองญาติ

เทศบาลตำบล หมู่ 2 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
23

โรงเรียนบ้านโพนจาน

โรงเรียน หมู่ 10 บ้านโพนเจริญ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
24

โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน

โรงเรียน หมู่ 4 บ้านแสนพันท่า ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
25

สยามนิสสันนครพนม

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์  39 หมู่ 3 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
26

โรงเรียนบ้านนายอ

โรงเรียน หมู่ 2 บ้านนายอน้อย ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
27

สำนักงานตรวจสอบบัญชี ซีเอสพลัส

ตรวจสอบบัญชี 107/2 ถนนราชทันฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
28

สำนักงานจังหวัดนครพนม

ส่วนราชการ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
29

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
30

โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์

โรงเรียน หมู่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
31

โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก

โรงเรียน  หมู่ 22 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000
32

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

โรงเรียน หมู่ 12 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
33

โรงเรียนบ้านนาขมิ้น

โรงเรียน หมู่ 3 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
34

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม

สถานีตำรวจ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
35

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม

โรงเรียน  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
36

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

โรงเรียน หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภดเมือง จังหวัดนครพนม 48000
37

บริษัทนครพนมฮอนด้าคาร์จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 403 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
38

องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 ตำบลนาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
39 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  จำหน่ายและผลิต 700/402 กม 57 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนสุขุมวิท ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
40 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายและผลิต 89 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160
41 บริษัท เอส ดับบลิว. พรีซิชั่น จำกัด รับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ 80/91-2 หมู่ 20 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
42 บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาระบบ คอลเซ็นเตอร์  4 ซอยเพชรเกษม 76 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160

 

ข่าวการศึกษา