Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ร่วมทำบุญ

โรงทาน วันครบรอบวันมรณภาพ หลวงปู่หวา จิตตสัลโล อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าศรีสมพร (วัดหัวดง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา