Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

ภาพบรรยากาศเดินทางไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น  

นายศุภวิชญ์ หล้าดี ,นางสาว ยลดา ธนครุฑ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา