Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

วันที่ 24 มกราคม 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา

โดยร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ,บริษัทเมกาโฮม ,บริษัทแมคโคร

 

ข่าวการศึกษา