Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ จัดโครงการอาสาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปแกรมคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ข่าวการศึกษา