Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

วันที่ 5 มกราคม 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาตร์ นำนักเรียนระดับ ปวช. ทำบุญเนืองในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ ณ วัดพุทธนิมิตร อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ข่าวการศึกษา