Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน

เพื่อค้นหาตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ทีจังหวัดขอนแก่น

ข่าวการศึกษา