Copyright 2020 - Custom text here
  • .

  • .

  • .

  • .

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

ร่วมปฏิญาณตนเป็นคนดีของชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์

จากนั้นร่วมกันทำความดีเพื่อถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง ณวัดป่าศรีสมพร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ข่าวการศึกษา